Nyheter


Disse sidene ble åpnet 1.mars 2010!

Tidsubestemt lønnstilskudd

Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne samt bidra til å forebygge uførepensjonering. Du får ordinær lønn og fast ansettelse i hel - eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din.

Les mer her

 

Unntak fra arbeidsgiverperioden

En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette gjelder ved svangerskapsrelatert sykefravær eller langvarig/ kronisk sykdom hos arbeidstaker.

Les mer her 

 

Sykmeldingsperioden går mot slutten

Hva gjør jeg???


Jo få en sykmelding f.eks 1 dag i uka og ikke 20% isteden for og bruke en måned av rettighetene har du bare brukt 4 dager i løpet av en måned!

Les mer er ikke nødvendig på denne men lurer du ta kontakt via fgorumet eller på kontakt oss!

 

Rett til nødvendig helsehjelp

Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.

Les mer her