Nyheter


Disse sidene ble åpnet 1.mars 2010!

Unntak fra arbeidsgiverperioden

 

En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette gjelder ved svangerskapsrelatert sykefravær eller langvarig/ kronisk sykdom hos arbeidstaker.

 

Kilde: Nav.no